SILNIČNÍ KONFERENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE 2019

Ve dnech 23. – 24.10.2019 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konala Silniční konference, které se letos zúčastnilo rekordních 1208 delegátů.

Za Centrum AdMaS se na konferenci vydal pan ředitel, dr. Zdeněk Dufek, prof. Jan Kudrna, Ing. Petra Okřinová a Ing. Tomáš Efenberk, kteří ve výstavním stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek a navazovali kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

Profesor Kudrna přednesl v odborné sekci příspěvek na téma „Inovace klasifikace proměnných parametrů povrchů vozovek“, na kterém pracoval společně s kolegy dr. Janem Podroužkem, Ing. Karlem Spiesem a Ing. Květoslavem Urbancem z fy Consultest.