Školení pro pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka v České republice

V souladu s dílčími úkoly mezinárodního projektu „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“, reg. č. 22-PKVV-1, financovaného z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích Ministerstvem zahraničních věcí České republiky mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, bylo ve dnech 5. – 7. října 2022 realizováno školení zaměřené na zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků Univerzity Banja Luka.

První den školení proběhlo neformální setkání, byl diskutován systém vzdělávání v České republice a Bosně a Hercegovině, počty studentů v různých studijních programech, uplatnění absolventů na trhu práce, apod.

Druhý den řešitelský tým centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně pod vedením prof. Hlavínka připravil pro vybrané pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka vzdělávací program. Teoretická část proběhla v centru AdMaS, kdy byly formou prezentací představeny a diskutovány aktuální trendy čištění komunálních odpadních vod a využití vyčištěných vod (včetně šedých vod) v aplikacích modrozelené infrastruktury – zelených parkovištích, zelených střechách a fasádách, apod. Dále ještě v centru AdMaS proběhla exkurze v rámci instalovaných technologií čištění odpadních vod (membránové technologie), využití energie odpadních vod (vertikální a horizontální tepelné výměníky), dále technologií tepelného zpracování odpadů (středněteplotní a mikrovlnná pyrolýza) včetně čistírenského kalu do formy biocharu. Potom se již exkurze zaměřila na instalace pilotních experimentů, kde je již biochar, který představuje materiálově transformovaný čistírenský kal aplikován – zelené parkoviště a extenzivní zelené střechy.

Dále se účastníci školení přesunuli k exkurzi na Fakultu stavební a navštívili čistírny komunálních odpadních vod – velkou ČOV Brno – Modřice (včetně prohlídky instalované lopatkové sušárny čistírenského kalu nebo systémů terciálního čištění odpadní vody) a menší ČOV Lednice.

Třetí, závěrečný den školení absolvovali pedagogičtí pracovníci Univerzity Banja Luka i tzv. výzkumnou část školení. Ve Velkých Bílovicích byl připraven program, kde byly představeny výsledky výzkumných českých i mezinárodních projektů v oblastech nakládání s odpadními vodami, využití čistírenského kalu, odstraňovaní mikropolutantů z odpadní vody. Dr. Milan Šipka prezentoval také jeden mezinárodní výzkumný projekt realizovaný na Univerzitě Banja Luka s názvem SMARTWATER. Program školení byl následně ukončen diskuzí na možnými výzkumnými tématy, kde by mohlo dojít k zapojení obou vzdělávacích a výzkumných institucí.