STÁŽ RUSKÉHO STUDENTA

Ve dnech 11. – 22. března absolvoval v centru AdMaS stáž ruský student z  iževské státní technické univerzity M.T. Kalašnikova, Aleksandr Gumenyuk (Александр Гуменюк). V rámci této stáže pracoval na své diplomové práci věnující se prodloužení trvanlivosti a optimalizaci mechanických vlastností cementových kompozitů s obsahem síry. Během stáže využíval zejména počítačovou tomografii a skenovací elektronovou mikroskopii pro studium mikrostruktury vyvíjených materiálů.