TESTOVÁNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Student brazilské univerzity Federal University of Rio Grande do Sul, César Viapana, který je v Centru AdMaS na stáží již 3. měsíc v rámci v rámci programu UNIGOU 2020 pořádaným organizací INCBAC, vypracoval informační plakát týkající se laboratorních prací zkoumající asfaltové vrstvy na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně (viz níže).

 

UNIGOU – Presentation Poster 2020 Mar – César Viapiana.Final