URBIS SMART CITY FAIR

Ve dnech 25. – 26. 4. 2018 se centrum AdMaS v rámci svých aktivit v oblasti Smart City prezentovalo mezi vystavovateli veletrhu Urbis Smart City Fair, který byl součástí tradičních stavebních veletrhů Brno. A to jak v rámci prezentace aktivit centra na stánku, kde zaujaly matematické evakuační modely míst s vysokou hustotou obyvatelů nebo 3D simulační průlety vybraných lokalit pořízených mobilním mapovacím systémem, tak i aktivně formou prezentace doc. Tomáše Apeltauera na doprovodném konferenčním programu.

V oblasti Smart City centrum AdMaS nabízí provedení studií možností aplikace technologií v různých oblastech činností měst a obcí – životním prostředí, dopravě, energetice, ale i konkrétní návrhy v oblasti městského inženýrství, např. výměníky tepla, které jako zdroj využívají potenciál odpadní vody v kanalizační síti až po modelování intenzity dopravy.

Děkujeme všem za účast na stánku, kdy se mezi zájemci o spolupráci míjeli jak představitelé měst a obcí se zájmem o nové technologie, tak technologické firmy, ale také studenti nebo třeba zástupci francouzského velvyslanectví.