VALNÁ HROMADA NCK CAMEB

 

 

Dne 1.10.2019 se v prostorách ČVUT v Praze konala Valná hromada NCK CAMEB.

Jednání zahájil předseda rady, doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., který přivítal přítomné a předsedu TA ČR, prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng.

Proběhla prezentace stavu řešení všech dílčích projektů a poté si vzal slovo prof. Konvalinka. Informoval o plánech TA ČR na pokračování programu NCK II, který bude vyhlášen v květnu 2020 a měl by měl trvat 6 let. Firmy budou mít podporu jako v jiných TA ČR projektech, předpokládá se financování 80% .

Valná hromada se shodla na přípravě projektu do výzvy NCK II, včetně zapojení Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, která o spolupráci projevila zájem.

Taktéž byla schválena příprava podání žádosti o prodloužení stávající NCK o další dva roky.

V plánu je též neformální výjezdní setkání členů rady, zástupců členů a zástupců dílčích projektů za účelem horizontální integrace výzkumných témat a řešitelů, a to v měsíci únoru, 2020.