VALNÁ HROMADA PROJEKTU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE CAMEB

Dne 15.10.2019 se konala online Valná hromada projektu Národního Centra Kompetence CAMEB. Jednání zahájil předseda rady, doc. Ferkl z ČVUT v Praze, který informoval, že v návaznosti na informace poskytnuté Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) je možné požádat o prodloužení stávajícího centra kompetence o dva kalendářní roky.

S ohledem na skutečnost, že došlo k časovému posunu původního záměru TAČR k vyhlášení výzvy na NCK II a projekty NCK II budou pravděpodobně financovány až od roku 2023, prodloužení NCK I dává možnost překlenout přechodné období roku 2021 a 2022. Od řešitelů dílčích projektů bylo potvrzeno, že mají obsahově a finančně zajištěnu výzkumnou náplň na roky 2021 a 2022.

Někteří členové již nemají zájem pokračovat v řešení projektu od roku 2021, naopak jiné subjekty projevily zájem se připojit, což bylo Valnou hromadou odsouhlaseno a bude zohledněno v dodatcích smlouvy.

Taktéž bylo odsouhlaseno znění Výroční zprávy a odstoupení jednoho z členů rady a nástup jeho zástupce.

Dále doc. Ferkl upozornil, že ostatním členům rady bude končit mandát a proto navrhuje znovuzvolení všech členů rady, které bylo následně schváleno.