VÝPOČETNÍ VÝKON PROTI COVID – 19

 

 

 

VÝPOČETNÍ VÝKON PROTI COVID – 19

 

Dne 28. 3. 2020 vystoupil vedoucí Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky a zároveň zaměstnanec Centra AdMaS, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., ve Studiu Víkend České televize, kde vysvětlil fungování Folding@home. Tým z Fakulty stavební VUT v Brně k aktivitě připojil 282 fakultních počítačů, díky čemuž nyní patří mezi 3 % nejlepších týmů na světě.

Folding@home (Folding at home, česky doslova skládání doma) je projekt založený na distribuovaných výpočtech, který využívá počítače připojené přes internet dobrovolníky k simulování skládání proteinů. Výsledky simulací jsou využívány například pro výzkum špatně složených proteinů při nádorových onemocněních, Alzheimerově chorobě, Parkinsonově chorobě nebo nemoci křehkých kostí. Na základě výsledků z Folding@home bylo k březnu 2020 vydáno 223 vědeckých prací. V roce 2017 bylo do projektu zapojeno odhadem 28 000 dobrovolníků a celkem 100 000 CPU nebo GPU Akce Folding@home

Během pandemie COVID-19 v roce 2020 oznámil vývojářský tým záměr věnovat se proteinům viru SARS-CoV-2. 13. března pak společnost Nvidia vyzvala počítačové hráče a obecně majitele kompatibilních GPU a CPU k zapojení do projektu, díky čemuž propůjčilo během několika dní své počítače přes 400 000 dobrovolníků. Celkový výkon systému přesáhl kombinovaný výkon 103 nejvýkonnějších superpočítačů světa a pokračuje v růstu.

Detailní info zde: https://www.ceskatelevize.cz/…/10441287766-studio-6-vikend/…