VÝUKA V TERÉNU

Ve dnech 28.5. – 5.6.2019 probíhala ve Starém Městě pod Sněžníkem již tradiční Výuka v terénu, která je určena pro všechny studenty 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby.

 

Výuka je organizována Ústavem železničních konstrukcí a staveb ve spolupráci s Ústavem pozemních komunikací a s přispěním dalších ústavů Fakulty stavební VUT v Brně. Na výuce se podíleli taktéž i někteří výzkumníci z centra AdMaS.

 

V rámci výuky bylo použito zařízení centra – měřící vozík KRAB (viz foto), které slouží k měření geometrických parametrů koleje (např. rozchod, převýšení, směs a výška koleje). Studenti se taktéž účastnili exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, kde právě probíhala diagnostika stavu pláště nádrže. Prof. Kudrna tak mohl studenty seznámit s podrobnostmi týkající se výstavby pláště nádrže a asfaltových směsí zde použitých.