WORKSHOP: MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCE PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU

Dne 30. 5. 2018 od 10 hodin proběhl v centru AdMaS v zasedací místnosti haly P4 workshop, který prezentoval další dosažené výsledky výzkumného projektu „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním centrem AdMaS“.

Cílem projektu je aplikace a vyhodnocení unikátního on-line geotechnického monitoringu primárního kolektoru v Brně. Jednou z dílčích částí v návaznosti na prvotní posouzení materiálu ostění uvedeného primárního kolektoru sestavení výpočtového modelu pro zkoumanou/pilotní lokalitu. V rámci programu workshopu byly prezentovány:

  • sestavení výpočtového modelu pro zkoumanou lokalitu
  • definování hodnot materiálových parametrů na základě laboratorních zkoušek
  • analýza oslabeného tunelového ostění vlivem možné degradace materiálů

Účastníci workshopu měli po jeho ukončení možnost prohlídky geotechnické laboratoře v centru AdMaS, která se také nachází v hale P4.

 

Projekt: „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874.