Za zdravější a lepší vodu v Brně

Skončil projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“ realizovaný ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a společností ALS Czech Republic s.r.o. Projektový tým pod vedením prof. Hlavínka se v souladu se zadáním ze zaměřil na sledování zdrojů pitné vody pro Brno a zároveň monitoring odpadních vod produkovaných ve městě Brně. V rámci roční kampaně se výzkumníci Centra AdMaS zaměřili na obsah pesticidů, léčiv, hormonů, mikroplastů v pitné vodě a došli k pozitivnímu závěru, že jak upravená pitná voda, tak povrchové i podzemní zdroje pitné vody pro Brno jsou kvalitní bez život ohrožujícího množství mikropolutantů, hormonů, narkotik.

Při monitoringu odpadních vod se navíc zaměřili na přítomnost průmyslových látek a těžkých kovů a zjistili, že odpadní voda je dle očekávání dle provedených rešerší znečištěna a v návaznosti na sledované ukazatele obsahuje mikroplasty, pesticidy, ale také narkotika a další sledované látky (těžké kovy, apod.). Odborníci upozorňují na skutečnost, že v současné době již existují technologie na odstraňování mikroznečištění v odpadních vodách. Tyto však v praxi ještě nejsou hojně rozšířeny, mimo jiné proto, že to legislativa ČR nenařizuje.