Zahájení spolupráce s Univerzitou Banja Luka

Výzkumní pracovníci Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení prof. Petrem Hlavínkem, získali počátkem roku 2022 roční projekt financovaný Ministerstvem zahraničí České republiky s názvem „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“ z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích.

Ve dnech 9. – 11. 5. 2022 se uskutečnila první pracovní cesta na Univerzitu Banja Luka, Bosna a Hercegovina. V rámci řešení mezinárodního projektu byly instalovány experimentální moduly zelených střech, byl proveden „kick-off“ meeting mezinárodního projektu s účastí vedení Fakulty agronomické a byly prezentovány aktuální činnosti centra AdMaS. Zároveň byla představena Fakulta stavební VUT v Brně a prezentovány možnosti další spolupráce.

Aktuálně řešený projekt slouží zejména k poznání obou vzdělávacích a výzkumných institucí, v dalších letech se předpokládá podání žádostí o další grant Ministerstva zahraničních věcí ČR, jehož předmětem by měla být např. příprava společného programu „Double degree“ v rámci Ph.D. programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace modulů zelených střech na Univerzitě Banja Luka; představení FAST a centra AdMaS vedení fakulty