ZAHRANIČNÍ STÁŽISTI V SILNIČNÍ LABORATOŘI CENTRA ADMAS

 

V měsíci srpnu jsme v silniční laboratoři výzkumného centra AdMaS přivítali 2 zahraniční stážisty.

Nejprve přijel 6.srpna 2019 student Arnaud Chuter z Francie, který studuje obor stavební inženýrství na univerzitě EI.CESI v Angoulême (https://angouleme.cesi.fr/ecoles-formations). Arnaudovou specializací jsou dopravní stavby a bude zde pobývat až do 25. října 2019.

Druhou studentkou je Riko Sakuda, která k nám přijela až z Japonska a to díky organizaci IAESTE. Riko studuje na univerzitě YNU v Jokohamě (Yokohama National University – https://www.ynu.ac.jp/english/) a bude zde do poloviny října letošního roku. Její hlavní specializací jsou městské komunikace a infrastruktura ve městech.

Oba dva studenti jsou velmi aktivní a zapojili se do výzkumných aktivit řešených jak v centru AdMaS, tak i v Ústavu pozemních komunikací a spolupracují i na řešení dílčích úkolů v rámci právě probíhajících výzkumných projektů. Jedním z nich je např. projekt Technologické agentury ČR TH04020154 s názvem: „Optimalizace výstavby, oprav a provozování asfaltobetonových těsnících plášťů“. S oběma studenty jsme dosud velmi spokojeni.

S Arnaudem Chuterem již proběhla exkurze na obalovnu v Rajhradicích, kde asistoval při odběru vzorků kameniva. V měsíci září a říjnu jsou naplánovány další odborné exkurze do spolupracujících firem či přímo na stavbu silnice. V neposlední řadě je v plánu společná debata studentů 2. ročníku magisterského studia se zaměřením na dopravní stavby.