ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY BIC V CENTRU ADMAS

V úterý 14. května 2019, za účasti děkana FAST, prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., se uskutečnilo v prostorách výzkumného centra AdMaS 11. zasedání Vědecké rady BIC Brno. Hlavním hostem zasedání byl předseda Technologické agentury ČR, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., který s přítomnými členy diskutoval především o novinkách v podpoře aplikovaného výzkumu.

Úvodem akce vystoupil ředitel výzkumného centra AdMaS Zdeněk Dufek a představil přítomným výzkumné programy Centra. Velmi aktuálním tématem současnosti jsou projekty zaměřené na tzv. cirkulární ekonomiku, kdy se odpad ze stavebnictví transformuje různými formami na další suroviny a je opětovně využíván.

V prezentaci pokračoval RNDr. Petr Pracna, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR, který seznámil hosty s příležitostmi pro stavebnictví v programu HORIZONT 2020,  a dále Ing. Karel Kouřil, Ph.D., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jež hovořil na téma Inovační strategie České republiky v letech 2019 – 2030.

Po skončení rady si hosté prohlédli prostory a laboratoře centra.