Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství – nové téma spolupráce mezi Centrem AdMaS a BOKU Wien

Výzkumní pracovníci centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení Dr. Jakubem Račkem, získali počátkem roku 2022 dvouletý projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství“ z aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic s University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Department Water-Atmosphere-Environment.

V roce 2022 jsou výzkumné aktivity zaměřené na základní principy, kde se primárně pro identifikaci dostupných a slibných přístupů a technologií pro nakládání s odpadními vodami v souladu s principy cirkulární ekonomiky využívá dostupná relevantní národní a mezinárodní literatura. Prioritou je využívání odpadů jako zdroje a energetické bilance procesů.

V roce 2023 je projekt zaměřen na identifikaci aplikačních možností, kde bude teoretický výstup z prvního roku přenesen do kontextu zaměřeného na praxi s ohledem na místní (národní) specifické okrajové podmínky.

Ve dnech 7. – 9. 6. 2022 byl v centru AdMaS proveden „kick-off“ meeting mezinárodního projektu s účastí zástupců BOKU a byly prezentovány aktuální činnosti centra AdMaS. Zároveň byla představena Fakulta stavební VUT v Brně a prezentovány možnosti další spolupráce.

Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 proběhl ve Vídni na BOKU druhý meeting za účasti zástupců AdMaS vč. osobní účasti pana proděkana Fakulty stavební VUT v Brně doc. Dufka se zaměřením na aktuální činnosti kolegů z BOKU v oblasti vědy a výzkumu, ale také v oblasti výukových programů. Na druhém meetingu se mimo jiné řešily vzájemné mobility Ph.D. studentů a příprava společných projektů COST Action a Interreg V-A.