Nácvik cvičného požárního poplachu v Centru AdMaS

Dne 15.11.2022 proběhl nácvik, jak postupovat v případě skutečného požáru. Nácvik cvičného požárního poplachu probíhal pod dohledem Bc. Zdeňky Jandové (OZO za BOZP a PO). Povinnost organizovat tato cvičení nařizuje zákon pro každou budovu, v níž lze předpokládat zvýšené požární riziko. V případě Centra AdMaS se jednalo o objekty P2 a H.

Cvičné poplachy mají upozornit všechny, kteří budovu nějakým způsobem využívají, na riziko požáru a na to, jak ochránit vlastní život i životy ostatních. Při vypuknutí požáru je nutné evakuovat budovu ještě před příjezdem jednotek Hasičského záchranného sboru.

Přínosem cvičných poplachů je kromě nácviku evakuace všech lidí z budov také praktická zkouška pro protipožární hlídky. Poplachy díky simulaci reálné situace pomáhají odhalit případné nedostatky v požární ochraně.

Technici si ověřili funkčnost evakuačního systému za plného provozu a mohli zjistit případné nedostatky únikových cest, které mají být trvale průchodné a volné. Jedním z častých problémů je přístupnost hasičské techniky přímo k budovám, kterou mohou komplikovat špatně zaparkovaná vozidla nebo zkušební vzorky, složené mimo místa k tomu určená, které pak brání v průjezdu hasičským vozidlům.

Evakuace všech osob z objektů P2 a H trvala pouhých 5 min.

Pravidelný nácvik požárního poplachu je důležitý, protože zabraňuje újmě na zdraví a vzniku větší škody na majetku Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.