NÁVŠTĚVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STAVEBNÍ

Ve středu, 5.6.2019, se v Centru AdMaS konala exkurze Střední průmyslové školy stavební v Brně.

Centrum navštívilo přes 70 studentů 3. ročníků s pedagogickým doprovodem a prošli si laboratoř zkušebnictví a laboratoř silniční v budově P1, a laboratoř geotechniky a laboratoř geodézie na P4.

Za skvělého výkladu zaměstnanců AdMaSu byli návštěvníci seznámeni s probíhajícími pokusy, technikou a přístroji centra.