PROF. KUDRNA JAKO HOST ČESKÉ TELEVIZE NA TÉMA STAVBA TUNELU VEDLE STONEHENGE

V sobotu, 14. listopadu 2020, promluvil profesor Kudrna ve zpravodajství České televize „Studio ČT víkend“ o svém názoru na stavbu tunelu vedle světové památky Stonehenge v Anglii, která vyvolává spoustu kontroverzních názorů jak odborníků, tak i veřejnosti.

Po dlouhých přípravách se britská státní správa rozhodla pro stavbu pokračování 4-pruhové silnice A303 mezi Londýnem a jihozápadem Anglie, která vede těsně kolem Stonehenge. Silnice je zde pouze 2-pruhová, před tímto úzkým úsekem dochází k dopravním zácpám s výrazným ovlivněním prostředí, a proto bylo navrženo velkorysé řešení pomocí raženého tunelu ve skalním masivu v délce 1,7 km s vysokými investičními náklady.

Nehledě na tyto skutečnosti, britskými médii proběhlo množství protestů a odborných diskuzí zejména z řad historiků. Profesor Kudrna zastává názor, že stavbou se řeší problémy dopravní a životního prostředí a nenarušuje práci historiků, jelikož památky se vyskytují jen v povrchových vrstvách.

Celou relaci je možné shlédnout na tomto odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-vikend/220411010121114/video/801845