WORKSHOP “KONTROLA A ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK V PRŮBĚHU VÝSTAVBY“

 

Na přelomu měsíce ledna a února se v prostorách centra AdMaS konal Workshop na téma “Kontrola a  zkoušení vlastností betonu a jeho složek v průběhu výstavby“ pro technické dozory na stavbě. Zabýval se problematikou technologie betonu a zkoušením  jeho vlastností.

Prof. Hela a dr. Hubáček účastníkům prezentovaly poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes informace týkající se složek betonu, až po speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Součástí programu bylo také posouzení parametrů betonu podle požadavků norem a resortních předpisů. Podrobně byla probírána také problematika zkoušení vlastností čerstvých a ztvrdlých betonů, včetně podrobných praktických ukázek jednotlivých zkoušek v laboratořích.

SMART CITY CLUSTER – SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ

Dne 25.1.2018 propůjčilo centrum AdMaS své prostory na konání pracovní skupiny Zdravotnictví v rámci SMART CITY CLUSTERu.

Program:

    1. úvod – pan Regec
    2. přednáška – evakuace pacientů doc. Apeltauer
    3. představení pilotních projektů – pan Kurečka (iniciátor skupiny)
    4. agenda na příští skupinu, termín a místo dalšího setkání

BRAZILŠTÍ STÁŽISTÉ

 

Dne 8.1.2018 zástupci VS EGAR, TSH a KDS v čele s panem ředitelem přivítali 5 nových brazilských stážistů, kteří se zde do konce února věnovali praktické činnosti na různá témata ve svém oboru. Celý pobyt byl hodnocen velmi dobře jak ze stran dohlížejících výzkumných skupin, tak stážistů samých, z nichž jediná zástupkyně něžného pohlaví vyjádřila přání v centru AdMaS v letních měsících tohoto roku vypracovat svoji diplomovou práci.