BRAZILŠTÍ STÁŽISTÉ

 

Dne 8.1.2018 zástupci VS EGAR, TSH a KDS v čele s panem ředitelem přivítali 5 nových brazilských stážistů, kteří se zde do konce února věnovali praktické činnosti na různá témata ve svém oboru. Celý pobyt byl hodnocen velmi dobře jak ze stran dohlížejících výzkumných skupin, tak stážistů samých, z nichž jediná zástupkyně něžného pohlaví vyjádřila přání v centru AdMaS v letních měsících tohoto roku vypracovat svoji diplomovou práci.

Mezinárodní projekt H2020 – Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation ve skupině KDS

Koncem loňského roku byla zahájena realizace prvního projektu H2020 na Fakultě stavební a Centru AdMaS.

Pro období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019 se podílíme na mezinárodním projektu s dotací bezmála 5 milionů Euro v rámci výzvy s označením H2020-S2RJU-OC-2016-01-2 Research into new radical ways of changing trains between tracks.

Řešitelem projektu za VUT v Brně je doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., projekt nese název Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE) a je řešen ve spolupráci s JU Shift2Rail.

Koordinátorem projektu je The University of Birmingham (GBR), dalšími partnery jsou:
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. (CZE); Ferrovial Agroman SA (ESP); Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH (AUT); Rail Safety and Standards Board Limited (GBR); COMSA SAU (ESP); Loughborough University (GBR); Vysoké učení technické v Brně (CZE); Univerzita Pardubice (CZE).

Cílem projektu „S-CODE“ je prozkoumat, vyvinout, ověřit a integrovat zcela nové koncepty výhybek a výhybkových konstrukcí s cílem zvýšit kapacitu, spolehlivost a bezpečnost železničních drah za současného snížení investičních a provozních nákladů.

 

Více informací o projektu naleznete zde

 

This project has received funding from the Shift2Rail Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730849.