UZAVŘENÍ LÁVKY V KROMĚŘÍŽI

UZAVŘENÍ LÁVKY V KROMĚŘÍŽI

ČT 1 uvedla dne 12.3.2018 v hlavních zprávách a v pořadu Události v regionech dokument o uzavření lávky v Kroměříži. Na odborném posouzení, zdali je lávka vhodná k bezpečnému používání, pracuje tým centra AdMaS v čele s doc. Klusáčkem.

Obě vysílání je možno shlédnout na těchto odkazech:

Zprávy ČT1 12. 3. 2018 v 19:00 hod.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100312/obsah/606433-zkoumani-uzavrene-lavky-v-kromerizi

Regionální vysílání ČT1 12. 3. 2018 v 18:00 hod.http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990312-udalosti-v-regionech/obsah/606365-kontrola-uzavrene-lavky

Aktualita byla též uveřejněna na webových stranách města Kroměříž:

http://www.mesto-kromeriz.cz/zpravodaj/tiskove-zpravy/odbornici-z-vut-brno-odebirali-vzorky-z-lavky-pro-pesi-pres-reku-moravu/

 

KAMIONOVÁ DOPRAVA

Pořad ČT1 Události v regionech se dne 5.2.2018 věnoval kamionové dopravě v okolí města Brna a s ní spojenému hluku v okolních obcích. V rámci reportáže byli o odborné znalosti požádáni prof. Hela, doc. Zach, Ing. Nekulová a pan Klíma. Tito zaměstnanci centra AdmaS prezentovali výzkumy centra zaměřující se na protihlukové vlastnosti stěn a povrchů vozovek.

Reportáž je možno shlédnout na tomto odkazu (3’10’’]:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990205-udalosti-v-regionech

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC POKRAČUJE

 

V měsíci únoru pokračovalo jednodenní školení pro zaměstnance Ředitelství silnic a dálnic, které zorganizovalo Centrum AdMaS společně s firmou C.Q.E. a s jejímž uskutečněním začalo již v roce 2016. Hlavním tématem byl Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Všeobecné znalosti prezentovali prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. za AdMaS a Ing. Květoslav Urbanec, MBA za firmu C.Q.E. Celá akce se stejně jako v minulosti setkala s úspěchem a přáním ze stran zaměstnanců ŘSD se podobných školení pravidelně účastnit.

ODBORNÝ SEMINÁŘ V CENTRU ADMAS

Dne 15. 2. 2018 se v Centru AdMaS Pavilonu P2 konal odborný seminář pořádaný firmou LABTECH s.r.o. se zaměřením na analytické přístroje a materiálové testování. Seminář byl rozdělen na dvě sekce a to sekci Analytickou a Materiálové testování s celkovým počtem posluchačů 35. V rámci analytické sekce byly představeny přístroje a systémy firmy HIDEN Analytical a v sekci materiálové přístroje a systémy firem MTS, Controls, Schleibinger a Dantec. Mezi jednotlivými prezentacemi proběhla krátká exkurze po přístrojovém vybavení Centra AdMaS v pavilonech P1, P2 a hale H.

WORKSHOP “KONTROLA A ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK V PRŮBĚHU VÝSTAVBY“

 

Na přelomu měsíce ledna a února se v prostorách centra AdMaS konal Workshop na téma “Kontrola a  zkoušení vlastností betonu a jeho složek v průběhu výstavby“ pro technické dozory na stavbě. Zabýval se problematikou technologie betonu a zkoušením  jeho vlastností.

Prof. Hela a dr. Hubáček účastníkům prezentovaly poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes informace týkající se složek betonu, až po speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Součástí programu bylo také posouzení parametrů betonu podle požadavků norem a resortních předpisů. Podrobně byla probírána také problematika zkoušení vlastností čerstvých a ztvrdlých betonů, včetně podrobných praktických ukázek jednotlivých zkoušek v laboratořích.

SMART CITY CLUSTER – SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ

Dne 25.1.2018 propůjčilo centrum AdMaS své prostory na konání pracovní skupiny Zdravotnictví v rámci SMART CITY CLUSTERu.

Program:

    1. úvod – pan Regec
    2. přednáška – evakuace pacientů doc. Apeltauer
    3. představení pilotních projektů – pan Kurečka (iniciátor skupiny)
    4. agenda na příští skupinu, termín a místo dalšího setkání

BRAZILŠTÍ STÁŽISTÉ

 

Dne 8.1.2018 zástupci VS EGAR, TSH a KDS v čele s panem ředitelem přivítali 5 nových brazilských stážistů, kteří se zde do konce února věnovali praktické činnosti na různá témata ve svém oboru. Celý pobyt byl hodnocen velmi dobře jak ze stran dohlížejících výzkumných skupin, tak stážistů samých, z nichž jediná zástupkyně něžného pohlaví vyjádřila přání v centru AdMaS v letních měsících tohoto roku vypracovat svoji diplomovou práci.