PÍSEK PRO VÍDEŇ

V programu Folklorika ČT 2 byl dne 29.9.2018 odvysílán příběh původu písku v unikátních vinných sklepech v Novém Šaldorfu. Tento byl dle legendy odvážen do Vídně, kde se používal na výstavbu domů. Výzkumníci z VP1 tento písek na žádost místních vinařů zkoumali a v programu o svých výzkumech hovořili.

Celou relaci je možno shlédnout na:

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/318291310040007-pisek-pro-viden

SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

Zástupci Centra AdMaS, v čele s ředitelem, JUDr. Ing. Zdeňkem Dufkem, Ph.D. a prof. Ing. Jan Kudrnou, CSc., se ve dnech 17. a 18. října 2018 zúčastní 26. Silniční konference, která se letos koná v Ostravě v hotelu Clarion Congress Ostrava a v Atletické hale Vítkovice Arény.

Centrum zde bude mít opět svůj stánek, ve kterém bude propagovat svoji činnost a navazovat možnou budoucí spolupráci s kolegy z oboru. Více informací na:

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

 

 

EXKURZE STUDENTŮ DO MAĎARSKA A SRBSKA

 

Výzkumní pracovníci výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS uspořádali pro studenty oboru „M“ Fakulty stavební VUT v Brně zahraniční exkurzi do výrobních závodů a vysokých škol v Maďarsku a Srbsku.

V rámci zahraniční pracovní cesty byly navštíveny dvě technické univerzity, kde byly prezentovány jak vlastní vědecko-výzkumná pracoviště, tak v současné době řešené výzkumné projekty a úkoly. Byla diskutována otázka spolupráce jednotlivých pracovišť, včetně možnosti pracovních pobytů.

Technická a hospodářská univerzita v Budapešti (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Fakulta stavební (Építőmérnöki Kar), Katedra stavebních materiálů a konstrukcí (Építőanyagok és Magasépítés Tanszék), kde nás na pověření vedoucího katedry prof. Györgye L. Balázse, Viktor Hlavicka (z oddělení stavebních materiálů) a Balázs Nagy (z oddělení stavební fyziky) provedli po laboratořích stavebních materiálů a seznámili nás s řešenými výzkumnými úkoly, přístrojovým vybavením a používanými metodami. Byla diskutována možnost případné spolupráce mezi laboratořemi a možnost stáží pro studenty.

Univerzita v Bělehradě, Fakulta stavební, Ústav stavebních materiálů a konstrukcí. Byl navázán kontakt zejména s profesorem Draganem Budjevacem, dále s děkanem Fakulty stavební profesorem Branko S. Bozicem, dále a Dimirijem Zakićem, vedoucím laboratoří pro testování stavebních materiálů, se kterým byla předběžně domluvena návštěva v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně a Centru AdMaS.

Dále se pracovní cesta zaměřila na návštěvy výrobních závodů stavebních materiálů. Jednotliví účastníci byly seznámeni s konkrétními výrobními procesy a následně proběhla jednání, týkající se případné spolupráce s Fakultou stavební na dílčích výzkumných úkolech a inovacích technologií, především v rámci studentských prací, projektů a smluvního výzkumu.

Konkrétně byly navštíveny závody:

Knauf v Zemunu (Srbsko)

SIKA SRBIJA v Šimanovci (Srbsko)

Martini Gradnja d.o.o. ve městě Inđija (Srbsko)

Vápenka Carmeuse v Beremendu (Maďarsko)

Výroba vápenopískových cihel SILKA, Xella Maďarsko

SETKÁNÍ ÚSTAVŮ A KATEDER POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ ČR A SR

Centrum AdMaS přivítalo dne 11.9.2018 účastníky Setkání ústavu a kateder pozemního stavitelství ČR a SR  (Praha – Brno – Ostrava – Bratislava – Žilina – Košice). V rámci setkání, organizovaného Ústavem pozemního stavitelství při Fakultě stavební VUT v Brně,  byli kolegové z ostatních univerzit provedeni po všech pavilónech centra a během dvouhodinové exkurze seznámeni s jeho vybavením a aktuálně řešenými projekty.

REALIZACE PROJEKTU MĚSTSKÝCH BUNĚK

Centrum AdMas se, ve spolupráci s firmou ConWe, s.r.o, podílelo na realizaci modulu městské buňky, umístěné na brněnském Malinovském náměstí. Buňka testuje, jak kvalitně využít dešťovou vodu na pěstování ochlazující zeleně městě.

Provozovatelem prototypu je Veřejná zeleň města Brna a vyšla město na zhruba půl milionu korun. Více informací je možno získat na odkaze:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/mestska-bunka-nabidne-stin-a-ukaze-hospodareni-s-destovou-vodou/

 

 

ODBORNÉ POSOUZENÍ STAVU SILNIC III. TŘÍDY V PROGRAMU ČT 1

V pondělí, 13.8.2018, opět vystupoval v programu ČT 1 Události v regionu zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Na facebookovém profilu ČT 1 vzbudilo velký ohlas video z jízdy po jihomoravské silnici třetí třídy a jelikož se v komentářích objevilo mnoho tipů na podobná místa, reportéři ČT 1 požádali pana profesora, aby s nimi jednu takovou jízdu absolvoval a odběrně se vyjádřil ke stavu silnic a možné nápravě.

Celou reportáž je možno shlédnout pod názvem Stav silnic III. třídy na odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990813-udalosti-v-regionech/video/639317

STÁŽ NORSKÉ STUDENTKY

Díky organizaci IAESTE jsme na AdMaSu dne 17. 7. 2018  přivítali novou stážistku z Norska – Tonje Lysø. Tonje studuje na NTNU (Norwegian University of Science and Technology) v Trondheimu. Na AdMaSu chce především poznat práci v silniční laboratoři a aktivně se zapojit do řešení výzkumných projektů.

 

ROZHOVOR NA TÉMA HLINITANOVÝ BETON V PROGRAMU ČR ZLÍN

12.  července 2018, v pořadu Českého rozhlasu Zlín Co vy na to, odpovídal na otázky reportéra zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Program se zabýval jedním z největších neštěstí svého druhu na území Československa od konce druhé světové války, a to zřícení části výrobní haly a třípatrové budovy v podniku Mesit v Uherském Hradišti 23. listopadu 1984.

Odborník z centra AdMaS hovořil  na téma hlinitanový beton, z kterého tyto budovy a několik dalších v České republice, byly a jsou postaveny a o možném nebezpečí, které hrozí.

Celý článek o rozhlasovém programu je možno přečíst na odkazu:

https://zlin.rozhlas.cz/smrt-18-lidi-v-hradistskem-mesitu-menila-predpisy-domy-z-hlinitanoveho-cementu-7564225

ADMAS ČLENEM VIPA

Od  července 2018 je VUT v Brně/ Centrum AdMaS členem sdružení pro vakuové izolační panely VIPA International.  Od letošního  roku se tak pracovníci AdMaS/TSH budou podílet na vývoji a standardizaci superizolačních stavebních materiálů spolu s nejlepšími světovými týmy v dané oblasti (např.: FIW Munchen, Va-Q-Tec, Porextherm, Rockwool, Evonic, atd.).

Více informací o sdružení možno najít na:

https://vipa-international.org/