EXKURZE STUDENTŮ FAST VUT VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH CETRIS, CIDEMAT A CEMENT HRANICE

Dne 16.3.2018 proběhla ve spolupráci s partnery Centra AdMaS celodenní exkurze studentů Stavebně materiálového inženýrství (obor M) do výrobních závodů společností CETRIS, CIDEMAT a Cement Hranice. Studenti měli jedinečnou možnost seznámit se s jednotlivými technologiemi výroby cementu, cementotřískových desek, teracové a betonové dlažby.

LABORATORNÍ CVIČENÍ V KURZU ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY PERSONÁLU ČEZ, A.S

Ve dnech 9.1.-10.1.2018 a 14.3.-15.3.2018 proběhly v prostorách AdMaS semináře zahrnující teoretickou průpravu i praktickou laboratorní výuku v kursu základní přípravy personálu jaderných elektráren ČEZ, a. s. Odborná náplň byla zaměřena na vlastnosti stavebních materiálů a možnosti jejich zkoušení, včetně využití nejmodernějších metod (zahrnujících počítačovou tomografii, elektronovou rastrovací mikroskopii a další).

UZAVŘENÍ LÁVKY V KROMĚŘÍŽI

UZAVŘENÍ LÁVKY V KROMĚŘÍŽI

ČT 1 uvedla dne 12.3.2018 v hlavních zprávách a v pořadu Události v regionech dokument o uzavření lávky v Kroměříži. Na odborném posouzení, zdali je lávka vhodná k bezpečnému používání, pracuje tým centra AdMaS v čele s doc. Klusáčkem.

Obě vysílání je možno shlédnout na těchto odkazech:

Zprávy ČT1 12. 3. 2018 v 19:00 hod.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100312/obsah/606433-zkoumani-uzavrene-lavky-v-kromerizi

Regionální vysílání ČT1 12. 3. 2018 v 18:00 hod.http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990312-udalosti-v-regionech/obsah/606365-kontrola-uzavrene-lavky

Aktualita byla též uveřejněna na webových stranách města Kroměříž:

http://www.mesto-kromeriz.cz/zpravodaj/tiskove-zpravy/odbornici-z-vut-brno-odebirali-vzorky-z-lavky-pro-pesi-pres-reku-moravu/

 

KAMIONOVÁ DOPRAVA

Pořad ČT1 Události v regionech se dne 5.2.2018 věnoval kamionové dopravě v okolí města Brna a s ní spojenému hluku v okolních obcích. V rámci reportáže byli o odborné znalosti požádáni prof. Hela, doc. Zach, Ing. Nekulová a pan Klíma. Tito zaměstnanci centra AdmaS prezentovali výzkumy centra zaměřující se na protihlukové vlastnosti stěn a povrchů vozovek.

Reportáž je možno shlédnout na tomto odkazu (3’10’’]:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990205-udalosti-v-regionech

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC POKRAČUJE

 

V měsíci únoru pokračovalo jednodenní školení pro zaměstnance Ředitelství silnic a dálnic, které zorganizovalo Centrum AdMaS společně s firmou C.Q.E. a s jejímž uskutečněním začalo již v roce 2016. Hlavním tématem byl Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Všeobecné znalosti prezentovali prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. za AdMaS a Ing. Květoslav Urbanec, MBA za firmu C.Q.E. Celá akce se stejně jako v minulosti setkala s úspěchem a přáním ze stran zaměstnanců ŘSD se podobných školení pravidelně účastnit.

ODBORNÝ SEMINÁŘ V CENTRU ADMAS

Dne 15. 2. 2018 se v Centru AdMaS Pavilonu P2 konal odborný seminář pořádaný firmou LABTECH s.r.o. se zaměřením na analytické přístroje a materiálové testování. Seminář byl rozdělen na dvě sekce a to sekci Analytickou a Materiálové testování s celkovým počtem posluchačů 35. V rámci analytické sekce byly představeny přístroje a systémy firmy HIDEN Analytical a v sekci materiálové přístroje a systémy firem MTS, Controls, Schleibinger a Dantec. Mezi jednotlivými prezentacemi proběhla krátká exkurze po přístrojovém vybavení Centra AdMaS v pavilonech P1, P2 a hale H.

WORKSHOP “KONTROLA A ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK V PRŮBĚHU VÝSTAVBY“

 

Na přelomu měsíce ledna a února se v prostorách centra AdMaS konal Workshop na téma “Kontrola a  zkoušení vlastností betonu a jeho složek v průběhu výstavby“ pro technické dozory na stavbě. Zabýval se problematikou technologie betonu a zkoušením  jeho vlastností.

Prof. Hela a dr. Hubáček účastníkům prezentovaly poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes informace týkající se složek betonu, až po speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Součástí programu bylo také posouzení parametrů betonu podle požadavků norem a resortních předpisů. Podrobně byla probírána také problematika zkoušení vlastností čerstvých a ztvrdlých betonů, včetně podrobných praktických ukázek jednotlivých zkoušek v laboratořích.

SMART CITY CLUSTER – SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ

Dne 25.1.2018 propůjčilo centrum AdMaS své prostory na konání pracovní skupiny Zdravotnictví v rámci SMART CITY CLUSTERu.

Program:

    1. úvod – pan Regec
    2. přednáška – evakuace pacientů doc. Apeltauer
    3. představení pilotních projektů – pan Kurečka (iniciátor skupiny)
    4. agenda na příští skupinu, termín a místo dalšího setkání