SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI MC–BAICHEMIE PRO STUDENTY FAST VUT V BRNĚ

Na 19.4.2018 si společnost MC-Bauchemie, která úzce spolupracuje s Centrem AdMaS, připravila odborný seminář s názornou ukázkou výsledků společných výzkumných úkolů. Seminář byl uspořádán pro studenty 1. ročníku magisterského studia Stavebně materiálového inženýrství (obor M) a zaměřil se na širokou paletu různých typů injektážních hmot pro sanace staveb. Odborná přednáška se věnovala především materiálům pro zamezení pronikání vody do stavebních konstrukcí. Studenti měli jedinečnou příležitost vidět praktické ukázky chování různých typů hmot po jejich aplikaci a jejich reakci na kontakt s vodou.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z GYMNÁZIA KŘENOVÁ

Dne 17. 4. 2018 navštívili studenti Gymnázia Křenová v Brně pavilon P2 výzkumného Centra AdMaS. Studenti se během dvouhodinového semináře zaměřeného na problematiku základních fyzikálních jevů seznámili s laboratořemi centra a řešili úlohy v tématech objemové hmotnosti stavebních materiálů a pevnosti betonu. Každý student obdržel formulář protokolu, do kterého zaznamenal výsledky jednotlivých úloh. Pomocí kvízových otázek a bez rozebrání plastového vajíčka, měli studenti určit, co se skrývá uvnitř. Další z úloh byla například identifikace stavebního materiálu na obrázku zvětšené struktury. Díky tomu byl demonstrován princip RTG tomografu a elektronového rastrovacího mikroskopu.

NÁVŠTĚVA DELEGACE Z ČÍNSKÉ PROVINCIE GUANGDONG

V pondělí, 16.4.2018, centrum AdMaS navštívila patnáctičlenná delegace z čínské provincie Guangdong v doprovodu třech zástupců Jihomoravského kraje.

V centru je přivítal pan ředitel, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., a vědecký ředitel centra, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., kteří je seznámili s podstatou, výzkumy a cíly centra.

Poté se delegace přemístila do laboratoře konstrukcí, kde práci VS KDS prezentovala Ing. Nekulová a následně do laboratoře VP1, kde se jim věnoval dr. Dvořák.

Mezi významnými politickými a obchodními vizitory byl i Song Wenqi, ředitel obchodního oddělení Huawei Česká republika. Delegaci však vedl guvernér provincie, pan Ma Xingrui, který získal magisterský titul ze strojírenství v Tianjin University a doktorát z mechaniky v Technologické institutu v Harbinu. Po studiích působil jako vyučující a zastával různé vysoké funkce na Technologickém institutu v Harbinu. Poté pracoval ve vědecko-technické společnosti se zaměřením na letecký průmysl. Následně byl ředitelem Čínské národní vesmírné agentury, kde se zasloužil mimo jiné o realizaci projektu Chang´e 3 (čchang-e). Projekt spočíval ve vypuštění kosmické sondy určené k průzkumu Měsíce, na jehož povrch sonda sestoupila v prosinci 2013.

Guvernérem provincie Guangdong, čtvrtou nejlidnatější provincií celé Číny, avšak neoficiálně nejlidnatější provincií, se stal v roce 2017. Tato oblast je nejbohatším regionem celé Číny s největším HDP, známa především díky svým tradičním řemeslným výrobkům. Mezi ty nejvýznamnější patří klíče, nože, baterky, deštníky, kožené výrobky, výšivky a vyřezávaný mahagonový nábytek.

VUT POSTUPNĚ ZAVÁDÍ NOVOU METODU ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK. SÁZÍ SE NA ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Odbor veřejných zakázek Rektorátu VUT a Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební VUT uspořádali v březnu dvoudenní školení zaměřené na inovativní metodu zadávání zakázek a řízení projektu obecně – Best Value Approach. Tato metoda byla před více jak 20 lety vyvinuta v USA a v posledních letech se těší velkému zájmu v Nizozemí a Norsku. Postupně se tuto metodu snaží zavádět i brněnská technika.

 Metoda Best Value Approach (BVA) spočívá ve zcela odlišném pojetí zadávání zakázek a řízení projektů obecně. Vychází z předpokladu, že předmětu zakázky nejlépe rozumí dodavatel-expert, který zakázky daného typu dlouhodobě realizuje, nikoliv zadavatel, který leckdy zadává určité zakázky jednou za svou existenci. „BVA metoda vede zadavatele k tomu, aby se při výběru dodavatele zaměřili na definování očekávaného výsledku, cíle, nikoliv způsobu, jakým má být cíle dosaženo. Tím umožní kvalitním dodavatelům, aby se prosadili vůči konkurenci,“ vysvětlil vedoucí Odboru veřejných zakázek VUT Petr Jelínek.

Metoda je obecně využitelná pro všechny druhy zakázek, nicméně nejvýhodnější je zejména u zakázek na služby a u stavebních zakázek, jejichž součástí je i projektování, tzv. design-and-build. „Na odboru se snažíme metodu postupně aplikovat u menších stavebních zakázek, připravujeme rovněž nadlimitní zakázku na úklidové služby, u které bychom chtěli BVA ve větší míře využít,“ dodal Jelínek. Díky nové metodě by dodavatelé mohli dostat více prostoru k projevení svých zkušeností, know-how i kvality. Je totiž právě na nich, jakým způsobem zadaného cíle dosáhnou.

Petr Jelínek školení BVA absolvoval loni v Nizozemí a v půlce března zorganizoval ve spolupráci s ředitelem centra AdMaS stavební Fakulty VUT Zdeňkem Dufkem podobný kurz pro administrátory zakázek na VUT a jejich kolegy z Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje, Ministerstva zemědělství a dalších zadavatelů. „Účastníci získali základní teoretické znalosti a praktické dovednosti přímo od zkušených školitelů a praktiků BVA z asociace Best Value Europe. Do Brna zavítala přímo ředitelka asociace Susan van Hes a také její kolega Albert Mulder. Stavební trh v ČR není již několik let v dobré kondici, potýká se s fenoménem nízkých nabídkových cen a z toho pramenící nekvality. V přístupu Best Value spatřuji jednu z možností, jak vrátit do odvětví kvalitu,“ uvedl Dufek.

Odkaz na Best Value:

http://www.bestvalueeurope.com/

 

EXKURZE STUDENTŮ FAST VUT VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH CETRIS, CIDEMAT A CEMENT HRANICE

Dne 16.3.2018 proběhla ve spolupráci s partnery Centra AdMaS celodenní exkurze studentů Stavebně materiálového inženýrství (obor M) do výrobních závodů společností CETRIS, CIDEMAT a Cement Hranice. Studenti měli jedinečnou možnost seznámit se s jednotlivými technologiemi výroby cementu, cementotřískových desek, teracové a betonové dlažby.

LABORATORNÍ CVIČENÍ V KURZU ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY PERSONÁLU ČEZ, A.S

Ve dnech 9.1.-10.1.2018 a 14.3.-15.3.2018 proběhly v prostorách AdMaS semináře zahrnující teoretickou průpravu i praktickou laboratorní výuku v kursu základní přípravy personálu jaderných elektráren ČEZ, a. s. Odborná náplň byla zaměřena na vlastnosti stavebních materiálů a možnosti jejich zkoušení, včetně využití nejmodernějších metod (zahrnujících počítačovou tomografii, elektronovou rastrovací mikroskopii a další).

UZAVŘENÍ LÁVKY V KROMĚŘÍŽI

UZAVŘENÍ LÁVKY V KROMĚŘÍŽI

ČT 1 uvedla dne 12.3.2018 v hlavních zprávách a v pořadu Události v regionech dokument o uzavření lávky v Kroměříži. Na odborném posouzení, zdali je lávka vhodná k bezpečnému používání, pracuje tým centra AdMaS v čele s doc. Klusáčkem.

Obě vysílání je možno shlédnout na těchto odkazech:

Zprávy ČT1 12. 3. 2018 v 19:00 hod.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100312/obsah/606433-zkoumani-uzavrene-lavky-v-kromerizi

Regionální vysílání ČT1 12. 3. 2018 v 18:00 hod.http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990312-udalosti-v-regionech/obsah/606365-kontrola-uzavrene-lavky

Aktualita byla též uveřejněna na webových stranách města Kroměříž:

http://www.mesto-kromeriz.cz/zpravodaj/tiskove-zpravy/odbornici-z-vut-brno-odebirali-vzorky-z-lavky-pro-pesi-pres-reku-moravu/

 

KAMIONOVÁ DOPRAVA

Pořad ČT1 Události v regionech se dne 5.2.2018 věnoval kamionové dopravě v okolí města Brna a s ní spojenému hluku v okolních obcích. V rámci reportáže byli o odborné znalosti požádáni prof. Hela, doc. Zach, Ing. Nekulová a pan Klíma. Tito zaměstnanci centra AdmaS prezentovali výzkumy centra zaměřující se na protihlukové vlastnosti stěn a povrchů vozovek.

Reportáž je možno shlédnout na tomto odkazu (3’10’’]:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990205-udalosti-v-regionech

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC POKRAČUJE

 

V měsíci únoru pokračovalo jednodenní školení pro zaměstnance Ředitelství silnic a dálnic, které zorganizovalo Centrum AdMaS společně s firmou C.Q.E. a s jejímž uskutečněním začalo již v roce 2016. Hlavním tématem byl Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Všeobecné znalosti prezentovali prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. za AdMaS a Ing. Květoslav Urbanec, MBA za firmu C.Q.E. Celá akce se stejně jako v minulosti setkala s úspěchem a přáním ze stran zaměstnanců ŘSD se podobných školení pravidelně účastnit.